Отбрана – Проекти

С помощта на над 30-годишния си инженерен опит и в партньорство със световните лидери във високите технологии – компании от САЩ и Европа, Балкантел има следните успешни проекти в областта на отбраната:

  • Модернизация и Поддръжка на Комуникационните, Навигационните и Радарни системи на ВВС – по стандартите на НАТО и ICAO
  • Система за единно радио-покритие на цялата територия на Република България за осигуряване на защитата на въздушното пространство

И други проекти от национално значение за отбраната, някои от които са изложени по-долу.