КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

• Контактуване с български и чуждестранни доставчици на стоки и услуги, за получаване на информация, цени, наличност и срок за доставка;
• Търсене и изграждане на нови дългосрочни отношения с доставчици;
• Поддържане на професионални и технически знания чрез вътрешни и външни обучения;
• Избиране на продукти за поръчка, анализирайки цена, техническо предложение, количества и срокове за доставка в съответствие с клиентските изисквания и изискванията на ръководителите;
• Водене на преговори с доставчиците на стоки и услуги;
• Възлагане на поръчки на база изготвен анализ от получени оферти;
• Организиране на логистиката, проследяване на изпълнението на поръчките;
• Обсъждане на дефектни или неприемливи стоки и услуги с персонала за инспекция и/или контрол на качеството, потребители, доставчици и други.

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

• Завършено средно образование (висше образование се счита за предимство);
• Добри познания в областта на инженерните решения;
• Професионален опит или образование в сферата на телекомуникациите или електрониката ще се счита за предимство;
• Умение за стриктно спазване на установените срокове и добро планиране;
• Поемане на отговорност, гъвкавост в адресирането на проблеми и вземане на определящи решения;
• Отлични комуникативни, междуличностни и презентационни умения;
• Отлично владеене на Microsoft Word, Excel, Power Point и Outlook;
• Добро владеене на английски език – писмен и говорим;
• Свидетелство за управление на МПС, категория Б.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.