ИНСТРУМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА КАЦАНЕ, КОМУНИКАЦИОННИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ НА ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ


КЛИЕНТ: ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“
ПЕРИОД: 2004 – 2005
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: България – Летище Пловдив
СТАТУС: Завършен


Цели на проекта:

Изготвяне и изпълнение на проект за изграждане на инструментална система за кацане ILS, метеорологични системи, комуникационни системи на летище Пловдив;

Дейностите включват:

  • Детайлизиран инженерен доклад, включващ топография, конструкция, мощност и окабеляване;
  • Инсталиране на фундаменти, шелтери и специални  помощни конструкции;
  • Монтаж на  кабели за захранване и телекомуникационни кабели;
  • Монтаж на оборудване;