Услуги

 • Мрежови конфигурации
 • Избор на хардуерно, мрежово и инфраструктурно оборудване
 • План за изпълнение: човешки, финансов и времеви ресурс
 • Модулация на софтуерни проекти
 • Изготвяне на системна архитектура

 • BER Тестване, анализ на грешките, прекъсване на обслужването и мониторинг на верига за пренасяне на цифрови сигнали за PDH E1 за  Data Nx64k с интерфейси V35, V24,X21, RS232, RS449 и PDH E1  G.703/G.704 с интерфейси 75Ω и 120Ω.
 • BER Тестване, анализ на грешките, прекъсване на обслужването и мониторинг на верига за пренасяне на цифрови сигнали за PDH E1 до Е4 и  STM1/4/16 и  Ethernet 100Mbps & 1GE optical и Ethernet 10/100/1000Base-T electrical.
 • Пълен анализ на Ethernet OAM, VLAN, Q-in-Q, VPLS, MPLS и PBB/PBT Tunneling Technologies 100Mbps & 1GE optical; 10/100/1000Base-T electrical.
 • Полеви измервания на ILS за постигане на максимална ефективност и качество при развитие на мрежите Carrier Ethernet и Mobile Backhaul.

 • Произвеждане на персонализирани и стандартни платки.
 • Програмиране на хардуер
 • Програмиране на уеб, мобилни и десктоп апликации, както и сървърни платформи.
 • Софтуерни езици от ниско и високо ниво: C, C++, Java, JavaScript, Python
 • Функционални и ефикасни бази данни: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle
 • Произвеждане и интегриране на комплексни системи с множество подсистеми.

 • Калибриране и настройване на радиорелейни системи;
 • Комплексно тестване на мрежово, телекомуникационно и хардуерно оборудване, преди и след интегрирането му в крайната система;
 • Тестване на електромагнитна съвместимост в специализирана анехоична камера на Българския Институт по Метрология;

 • Инсталиране на телекомуникационно оборудване във военни, железопътни и цивилни обекти
 • Инсталиране на сигнализационно оборудване по железопътни линии
 • Инсталиране на гарово оборудване
 • Инсталиране на специализиран софтуер на място и дистанционно

 • Обучение в структурата и използването на мрежово оборудване от CISCO-сертифицирани мрежови специалисти;
 • Обучение в използването на софтуерен интерфейс;
 • Обучение в използването на други системи, доставени от „Балкантел“;
 • Провеждане на тренинг курсове и семинари;
 • Провеждане на „workshop“ което позволява практическо обучение;
 • Съвместно обучение с университети;

 • Гаранция за поддръжка на апаратурата, инсталирана от Балкантел в гаранционен срок;
 • Възможност за поддръжка в следгаранционен срок;
 • Сервизиране на апаратура, предоставена от Балкантел, както и от друг доставчик;
 • Гаранция за качеството на поддръжката от наши опитни и сертифицирани техници и инженери;

 • Консултации за различни технически решения в множествено сектори: Информационни технологии, Отбрана, Железопътен транспорт, Енергетика, Телеком;
 • Консултации по отношение на търговия, маркетинг, право и мениджмънт на високотехнологични проекти;
 • Търговският ни отдел е специализиран в търговската, административната и правната част на проектите. Отделът се състои от инженери по продажби и търговци, специализирани в доставки, логистика и маркетинг.
 • „Балкантел“ разполага с проектови мениджъри от високо ниво, с дълъг трудов стаж и мениджърско образование;
 • „Балкантел“ работи с адвокати, специализирани в правния сектор на високите технологии;

Качество

Важна част от стратегията за развитие на компанията е непрекъснатото усъвършенстване и постигане на най-високо ниво на стандартите за изпълнение на възложените проекти. „Балкантел“ поддържа Интегрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, с първоначална сертификация от 2002 г. Фирмата е сертифицирана и по изискванията на съюзната публикация на НАТО – AQAP 2110 – за проектиране, доставка, системна интеграция и внедряване на комплексни телекомуникационни и информационни системи. „Балкантел“ изпълнява възложените проекти на базата на ясно дефинирани оперативни, информационни и контролни процеси. Очакванoто от клиента качество на услугата се контролира на всеки етап от изпълнението на проекта – от подбора на най-добрите екипи до прегледа на извършената работа във всеки момент на проекта и се гарантира от ангажираността на Ръководството и целия състав в съответствие с внедрената Интегрирана система за управление на качеството.

aqap2110
iso14001
iso-20000

Политика по качество, околна среда и ЗБУТ на Балкантел ООД – Отвори

Политика по качество, околна среда и ЗБУТ на Балкантел ООД – Отвори