Контакти

БАЛКАНТЕЛ ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

БАЛКАНТЕЛ РАЗВОЙ И ПРОИЗВОДСТВО

БАЛКАНТЕЛ ООД – Централен офис

бул. „Братя Бъкстон“ 68, София, България

Телефон: +359 2 850 0430
+395 2 955 9303
FAX: +359 2 955 91 89
E-mail: mail@balkantel.net

Търговски Отдел

бул. „Братя Бъкстон“ 68, София, България

Телефон: +359 2 955 9303

FAX: +359 2 955 91 89

БАЛКАНТЕЛ ООД – Развой и производство

ул. „Българска легия“ 1, София, България

Телефон: +359 2 850 0430
FAX: +359 2 955 91 89
E-mail: mail@balkantel.net

Човешки ресурси

hr@balkantel.net

БАЛКАНТЕЛ ООД – Централен офис

бул. „Братя Бъкстон“ 68, София, България

Телефон: +359 2 850 0430
+395 2 955 9303

FAX: +359 2 955 91 89

E-mail: mail@balkantel.net

Търговски Отдел

бул. „Братя Бъкстон“ 68, София, България

Телефон: +359 2 850 0430
+395 2 955 9303

FAX: +359 2 955 91 89

БАЛКАНТЕЛ ООД – Развой и производство

ул. „Българска легия“ 1, София, България

Телефон: +359 2 850 0430
+395 2 955 9303

FAX: +359 2 955 91 89

E-mail: mail@balkantel.net

Човешки ресурси

hr@balkantel.net