ИНЖEНЕРИ РАДИО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ЗА ГР. ПЛОВДИВ

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Ръководене на група за измервания, настройки и възстановяване на изправността на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване (измервания, настройки, снемане и анализ на данни, ремонт и възстановяване на изправността на апаратурите);
 • Изготвяне на документи свързани с поддръжката на апаратурата и спомагателното оборудване;
 • Участие в цялостния процес по изпълнение на договорните отношения на фирмата с клиенти и възложители по гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Възможност за командировки в страната;
 • Управление на автомобил кат. В;
 • Инсталация и интеграция на апаратура и цялостни системи;
 • Разработване на технически, системни и работни проекти;
 • Проучване на пазара, идеи за закупуване и доставка на апаратура и оборудване;
 • Работа на височина.

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • Висше инженерно образование (радиокомуникации, телекомуникации, );
 • Експертни познания в широк спектър в областта на радио- и телекомуникациите и информационните технологии;
 • Минимум 2 год. опит по специалността;
 • Компютърна градмотност – умения за работа с офис пакет  (с предимство са кандидатите с опит в работа с Unix/Linux, AutoCad, Visio);
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо.

Организираност и точност, инициативност и автономност;  внимание и педантичност; умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи; гъвкавост; усет към детайлите; добронамереност и отзивчивост към колегите; лоялност към компанията и служителите.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.

Read more

C/C++ Програмист с VoIP

Търсим да назначим C/C++ с опит в програмирането на VoIP приложения.

Основни задължения:

 • Активно участие в разработката на цялостни системи (хардуер + софтуер) за гласова и видео комуникация;
 • Софтуерна поддръжка на разработваните системи по време на експлоатацията им;
 • Подготовка на документация за разработвания софтуер;

Основни изисквания:

Много добри познания на следните технологии:

 • C/C++
 • VoIP
 • SIP
 • TCP/UDP
 • Linux

Добри познания на следните технологии:

 • GIT
 • Бази данни

Предимствени знания:

 • PJSIP
 • Digital Signal Processing
 • Audio processing

Опит:

 • Минимум една година трудов опит в програмирането на VoIP приложения.
 • Минимум три години трудов опит в програмиране на C/C++.

Компанията предлага:

 • Възможност за изява и развитие във високотехнологична българска компания;
 • Гъвкаво работно време;
 • Атрактивно възнаграждение и бонус програми, съвместно с отлични условия на работа;
 • Работа в екип от динамични и доказани професионалисти;
 • Дълготрайни и комплексни проекти и възможност за специализация;
 • Възможност за допълнителна квалификация и обучения;

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

 

Read more

ИНЖEНЕР РАДИО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, РАДИОНАВИГАЦИЯ

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Ръководене на група за измервания, настройки и възстановяване на изправността на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване (измервания, настройки, снемане и анализ на данни, ремонт и възстановяване на изправността на апаратурите);
 • Изготвяне на документи свързани с поддръжката на апаратурата и спомагателното оборудване;
 • Участие в цялостния процес по изпълнение на договорните отношения на фирмата с клиенти и възложители по гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Възможност за командировки в страната;
 • Управление на автомобил кат. В;
 • Инсталация и интеграция на апаратура и цялостни системи;
 • Разработване на технически, системни и работни проекти;
 • Проучване на пазара, идеи за закупуване и доставка на апаратура и оборудване;
 • Работа на височина.

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • Висше инженерно образование (с предимство са завършилите профили радио- или телекомуникации);
 • Експертни познания в широк спектър в областта на радио- и телекомуникациите и информационните технологии;
 • Минимум 2 год. опит по специалността;
 • Владеене на MS Office, Visio (с предимство са кандидатите с опит при работа с Unix/Linux, AutoCad);
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо.

Организираност и точност, инициативност и автономност;  внимание и педантичност; умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи; гъвкавост; усет към детайлите; добронамереност и отзивчивост към колегите; лоялност към компанията и служителите.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.

Read more

СПЕЦИАЛИСТ СНАБДЯВАНЕ

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

• Контактуване с български и чуждестранни доставчици на стоки и услуги, за получаване на информация, цени, наличност и срок за доставка;
• Търсене и изграждане на нови дългосрочни отношения с доставчици;
• Поддържане на професионални и технически знания чрез вътрешни и външни обучения;
• Избиране на продукти за поръчка, анализирайки цена, техническо предложение, количества и срокове за доставка в съответствие с клиентските изисквания и изискванията на ръководителите;
• Водене на преговори с доставчиците на стоки и услуги;
• Възлагане на поръчки на база изготвен анализ от получени оферти;
• Организиране на логистиката, проследяване на изпълнението на поръчките;
• Обсъждане на дефектни или неприемливи стоки и услуги с персонала за инспекция и/или контрол на качеството, потребители, доставчици и други.

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

• Завършено средно образование (висше образование се счита за предимство);
• Добри познания в областта на инженерните решения;
• Професионален опит или образование в сферата на телекомуникациите или електрониката ще се счита за предимство;
• Умение за стриктно спазване на установените срокове и добро планиране;
• Поемане на отговорност, гъвкавост в адресирането на проблеми и вземане на определящи решения;
• Отлични комуникативни, междуличностни и презентационни умения;
• Отлично владеене на Microsoft Word, Excel, Power Point и Outlook;
• Добро владеене на английски език – писмен и говорим;
• Свидетелство за управление на МПС, категория Б.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.

Read more

JAVASCRIPT ПРОГРАМИСТ

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 

• Активно участие в разработка на цялостни JavaScript приложения (Full Stack);
• Софтуерна поддръжка на разработваните програми по време на експлоатацията им;
• Подготовка на документация за разработвания софтуер;

 

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

 

Много добри познания на следните технологии:

• JavaScript, HTML5, CSS3
• DOM модел;

Добри познания на следните технологии:

• AJAX функционалност;
• Бази данни;
• Linux;
• Git/Gitlab;

Предимствени знания:

• Node.JS
• QooxDoo
• Bootstrap
• jQuery;
• WebAudioApi;
• Ansible;
• SVG;

Опит:

• Минимум две години трудов опит в програмирането на JavaScript.

 

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.

 

Read more

СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Извършване на измервания, дефектация, настройки и ремонтни дейности на телекомуникационна, радиокомуникационна и електронна апаратура и захранващи устройства;
 • Работа по проекти за инсталация и интегриране на телекомуникационна и радиокомуникационна апаратура;
 • Изготвяне на документи свързани с ремонта и поддръжката на апаратурата и спомагателното оборудване;
 • Участие в цялостния процес по изпълнение на договорните отношения на фирмата с клиенти и възложители по гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Възможност за командировки в страната;
 • Управление на автомобил кат. В;
 • Инсталация и интеграция на апаратура и цялостни системи;
 • Разработване на технически, системни и работни проекти.

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • Висше инженерно образование (с предимство са завършилите профили радио- или телекомуникации);
 • Експертни познания и професионален опит в областта на радио-, телекомуникациите и информационните технологии;
 • Владеене на Office пакет, Visio (с предимство са кандидатите с опит при работа с Unix/Linux, AutoCad);
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо.

Организираност и точност, инициативност и автономност; умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи; гъвкавост; усет към детайлите; добронамереност и отзивчивост към колегите; лоялност към компанията и служителите.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net

Read more