mobile-towers-e1493359731157
SDH_Mux_01s

Published at 16:00 on 01.05.2020 by Balkantel Team

В цялата си 30 годишна история, компанията има значителен принос в изграждане на националните телекомуникационни мрежи. В днешни дни, в условията на една силно конкурентна среда, фирмата изпълнява следните проекти в телеком сектора:

  • Наскоро (От 30.04.2020,) Балкантел започва изпълнението на рамков договор за изграждане нa нови обекти и базови станции на Теленор България. В 2 годишния договор се предвижда компанията да вземе активно участие в развитието на 4G и 5G инфраструктурата на телекомуникационния оператор;

  • Компанията изпълнява договор за извънгаранционна сервизна поддръжка на SDH преносната мрежа на Държавната Агенция „Електронно Управление“.