Published at 15:00 on 02.09.2020 by Balkantel Team

„Балкантел“ ООД изпълни успешно договора за доставка на резервни части за структурно – кабелна система за Комуникационна и информационна система „ЩИТ“ за нуждите на военни формирования към Министерство на отбраната.