КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

• Поддръжка на радионавигационни, радиолокационни устройства и системи и спомагателно оборудване чрез извършване на измервания, настройки, снемане и анализ на данни, ремонт и възстановяване на изправността на апаратурите
• Изготвяне на документи и участие в цялостния процес, свързан с поддръжката на апаратурата и спомагателното оборудване;
• Ръководене на група за поддръжка;
• Командировки в страната;
• Управление на автомобил кат. В;
• Инсталация и интеграция на апаратура и цялостни системи;
• Разработване на технически, системни и работни проекти;
• Проучване на пазара, идеи за закупуване и доставка на апаратура и оборудване;
• Работа на височина (незадължително условие).

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

• Висше инженерно образование (с предимство са завършилите профили радионавигация и радиолокация);
• Експертни познания и професионален опит в областта на радионавигацията или радиолокацията;
• Владеене на MS Office, Visio (с предимство са кандидатите с опит при работа с Unix/Linux, AutoCad);
• Владеене на английски език – писмено и говоримо.
„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.