КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Извършване на инженерна и административна дейност, свързана с поддръжка, изграждане и доставка на телекомуникационно оборудване;
 • Осигуряване на активно съдействие в ежедневните дейности по проект/и;
 • Организиране и водене документацията на отдела, надлежно архивиране проектна документация; бизнес и фирмена документация; документация по гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Изготвяне на документи, свързани с поддръжката на апаратура;
 • Участие в цялостния процес по изпълнение на договорните отношения на фирмата с клиенти и възложители по гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • Осъществяване на вътрешни/външни контакти и бизнес кореспонденция с български и чуждестранни партньори, държавни институции;
 • Приемане на телефонни обаждания и запитвания, обработвайки ги по съответния надлежен ред;
 • Съдействие при изготвянето на документация при участие на фирмата в обществени поръчки;
 • Вземане на участие в проучване на пазара, закупуване и доставка на апаратура и оборудване.

ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • Висше образование в сферата на телекомуникациите, IT, електроника или сходно;
 • Талант в общуването с хора и опит в комуникацията със служители на фирмата на различно ниво в йерархията, както и с партньори и клиенти;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Много добра компютърна грамотност – офис приложения и интернет;
 • Отговорност, лоялност и високо ниво на конфиденциалност;
 • Умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи;
 • Гъвкавост;
 • Усет към детайлите;
 • Шофьорска книжка, категория Б.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.