Обратно

Системи за ЖП сигнализация и телекомуникации

Системи за ЖП сигнализация и телекомуникации

Системи за ЖП сигнализация и телекомуникации

Балкантел ООД извършва дейности по проектиране, фабрични тестoве (FAT) и доставки, строително монтажни работи, настройки, пробна експлоатация и въвеждане в редовна експлоатация на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътната инфраструктура:

  • доставка и монтаж на броячи на оси, автоблокировки, СОА, автоматични прелезни устройства (АПУ), гарови централизации;
  • доставка и монтаж на входни и предупредителни сигнали;
  • доставка и монтаж телекомуникационно оборудване;
  • доставка и монтаж на системи за видео-наблюдение;
  • доставка и монтаж на апаратура за охрана на прелезите, отговаряща на европейските изисквания за обезопасяване на прелези;
  • подмяна/полагане на кабелна мрежа, монтаж на шосейни сигнали и бариерни механизми.

todo