Обратно

Мобилни комуникационни модули

Мобилни комуникационни модули

Мобилни комуникационни модули

Балкантел проектира и изгражда интегрирани комуникационно - информационни модули предназначени за разширяване на зоната на действие и покритие на стационарни комуникационни системи, радио-релейни линии и комуникационни мрежи на специализирани клиенти и далеко-съобщителни оператори.

Мобилните комуникационни модули осигуряват ефективна многофункционална ретранслационна и комуникационна инфраструктура за обслужване на абонатите на фиксирани мрежи и оператори.