Обратно

Качество

Важна част от стратегията за развитие на Компанията е непрекъснатото усъвършенстване и постигане на най-високо ниво на стандартите за изпълнение на възложените проекти. Балкантел поддържа Интегрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001:2013, OHSAS 18001:2007, ISO 20000.

„Балкантел“ ООДе сертифицирана и по изискванията на съюзната публикация на НАТО - AQAP 2110 - за проектиране, доставка, системна интеграция и внедряване на комплексни телекомуникационни и информационни системи.

„Балкантел“ ООД изпълнява възложените проекти на базата на ясно дефинирани оперативни, информационни и контролни процеси. Очакванoто от клиента качество на услугата се контролира на всеки етап от изпълнението на проекта - от подбора на най-добрите екипи до прегледа на извършената работа във всеки момент на проекта и се гарантира от ангажираността на Ръководството и целия състав в съответствие с внедрената Интегрирана система за управление на качеството.  

„Балкантел“ ООД е член на Камарата на строителите в България, Френско-българска търговска камара, Българска асоциация по информационни технологии; „Балкантел“ ООД е сертифицирана от TRACE Intl. за съответствие с международно признати анти-корупционни практики; Притежаваме сертификат за индустриална сигурност.