Обратно

Модернизиране на комуникационните, информационните и навигационни системи

Модернизиране на комуникационните, информационните и навигационни системи

Министерство на отбраната:

Реализиране на проект до “под ключ” за модернизиране на комуникационните, информационни и навигационни системи на летища Граф Игнатиево, Крумово и Безмер, съгласно стандартите на НАТО и ИКАО, 2002 - 2005;

Балкантел има основна роля при реализацията до “под ключ” на следните
 подсистеми за българските ВВС:

  • Проектиране и изграждане на структурна кабелна система;
  • Проектиране и изграждане на вътрешна кабелизация;
  • Проектиране и изграждане на външна канална мрежа;
  • Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа;
  • Проектиране и изграждане на радиорелейни линии за пренос на глас и данни за връзка между летищата и други военни бази;
  • Инсталация на навигационни системи: GCA 2000, VOR, ILS, TACAN и др.;
  • Свързани строителни дейности, включително фундаменти, захранване, кабели за сигнализация и други.Реализиране на проект до “под ключ” за модернизиране на комуникационните, информационни и навигационни системи на летища Граф Игнатиево, Крумово и Безмер, съгласно стандартите на НАТО и ИКАО, 2002 - 2005.