Обратно

Национален проект DON - Digital Overlay Network

Национален проект DON - Digital Overlay Network

Българска телекомуникационна компания (БТК ЕАД):

Национален проект DON, Източен оптичен пръстен на България с дължина 1400 км за пренос на глас и данни; период: 1992 - 1997;


Обхвата на дейности включва:

  • Проектиране и монтаж на 1400 км оптичнo кабелнo трасе;
  • Монтаж на предавателно оборудване, мултиплекси на ниво STM1, STM4 и STM16 за предаване на глас и данни;
  • Централизирана система за управление и контрол;
  • Доставка на измервателно и тестово оборудване;
  • Тестови и приемни изпитания;
  • Други спомагателни дейности.