Обратно

Разширено радио покритие & системи за летищно наблюдение

Разширено радио покритие & системи за летищно наблюдение

Министерство на отбраната:

Разширено радио покритие и системи за летищно наблюдение, 2008 - 2010.

Цели на проекта:

 • Внедряване на комуникационна, информационна, навигационна система за осигуряване на наблюдение, контрол и поддръжка на силите, осигуряващи въздушен суверенитет на Република България (първи етап);
 • Осигуряване в реално време на защитен обмен на данни за ежедневните действия на ВВС, в ситуации на кризи, бедствия и аварии чрез използване на съвременни комуникационни и информационни системи.

Обхват на проекта:

 • УКВ радио мрежа на територията на Република България;
 • Развитие на националното VCCS / система за гласова комуникация и контрол / комутационна мрежа;
 • Развитие на система за автоматична обработка на аеронавигационна информация - AMHS;
 • Национална мрежа за нуждите на българските ВВС;
 • Системи за контрол на въздушното движение;
 • Локални строителни дейности на всеки обект - фундаменти, шелтъри (контейнери) антенни мачти и кули, силово и ел.захранващо комуникационно окабеляване, аварийно захранване с генератори и UPS;
 • Мрежа за управление на софтуера;
 • Система за контрол на авиобазите, навигация и системи за кацане - Man Machine Interface;
 • Системи за защита и видео наблюдение на летища;
 • Постове за мобилна комуникация;