Обратно

Увеличаване на преносния капацитет на SDH преносната система от Единната електронна съобщителна мрежа на Държавната администрация

Увеличаване на преносния капацитет на SDH преносната система от Единната електронна съобщителна мрежа на Държавната администрация

Възложител:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (ИА ЕСМИС)
Проект:
Увеличаване на преносния капацитет на SDH преносната система от 
Единната електронна съобщителна мрежа на Държавната администрация 


Обхват:
Увеличаване на преносния капацитет на SDH преносната система на 
Единната електронна съобщителна мрежа, което включва разширяване 
на възможностите на мрежата чрез внедряване на високоскоростни 
Ethernet базирани модули и доставка, тестване и конфигуриране на оптични модули.