Обратно

Профилактика на SDH преносната система от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация

Профилактика на SDH преносната система от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация

Профилактика на SDH преносната система от Единната електронна съобщителна мрежа на Държавната администрация


Обхват:

Цялостна профилактика на елементите на SDH преносната система и анализ на състоянието й чрез прилагане на съвременни методи за превантивен контрол с цел гарантиране на работоспособността и надеждността на SDH преносната система.


Изпълнен- 2014