Обратно

Tабло за далечна информация по оптичен кабел

Tабло за далечна информация по оптичен кабел

Доставка на ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПТИЧЕН КАБЕЛ

Период: Февруари 2015 - Август 2015

Обхват:

Доставка и инсталиране на Табло за далечна инфромация за 11 броя Автоматични прелезни устройства към ДП НКЖИ.

  • ТДИ по оптика е устройство за управление на прелези в ДП НКЖИ и е изцяло е продукт на Балкантел ООД.
  • ТДИ дава инфромация за състоянието на прелеза и отговаря за безопастното му отваряне в случай на повреда.
  • ТДИ е прието на експертен съвет в ДП НКЖИ. Устройството е разработено съгласно стандарт за безопастност SIL3.