Обратно

Рехабилитация на железопътната линия София – Пловдив, 2013 - продължава

Рехабилитация на железопътната линия София – Пловдив, 2013 - продължава

НК "Железопътна инфраструктура":

Рехабилитация на железопътната линия София – Пловдив, 2013 – продължава.

Проекът се изпълнява от Консорциум TKB – THALES-KAPSCH-BALKANTEL

Проектът е за изграждане на изцяло нови съвременни системи за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив и е част от цялостния проект за модернизация на железопътната линия София – Пловдив с обща дължина 156 км. Модернизацията на участъка Септември – Пловдив обхваща трасето от входния светофор на гара Септември до входния светофор на гара Пловдив или приблизителна дължина на трасето 54 км. Жп.линията е електрифицирана и двупътна.

 

Изграждат се изцяло нови системи за осигурителна техника на следните гари и прилежащите междугария:

§  Септември

§  Пазарджик

§  Огняново

§  Стамболийски

§  Тодор Каблешков

 

На изграденото железопътно трасе Септември – Пловдив за скорост 160-200 км/ч се изграждат ERTMS (ETCS Ниво 1 и GSM-R) компютърни гарови централизации с готов интерфейс за диспечерско управление и контрол, безсигнална междугарова автоблокировка с броячи на оси.

 

За да се постигне сигурна гласова комуникация и отговорно предаване на данни в участъкът София – Пловдив се изграждат следните системи и съоръжения:

 

§  Оптична свързаност между всички обекти

§  SDH/PDH трансмисионно оборудване

§  Мрежа за предаване на данни

§  Диспечерски и гарови системи за гласова комуникация

§  Пътнически информационни системи – информационни табла, звукоозвучителни и часовникови  системи

§  Видеонаблюдение

§  GSM-R система в целия участък

§  Системи за централизирано управление