Обратно

ДОСТАВКА НА ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН (S-BAND) ОБЗОРНИ РАДАРИ (ВИТОША И ВЪРБИЦА) И ДОСТАВКА НА ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН (L-BAND) РАДАРИ ЗА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ: 2014 - 2016

ДОСТАВКА НА ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН (S-BAND) ОБЗОРНИ РАДАРИ (ВИТОША И ВЪРБИЦА) И ДОСТАВКА НА ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН (L-BAND) РАДАРИ ЗА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ: 2014 - 2016

Дейностите на БАЛКАНТЕЛ като подизпълнител на THALES AIR SYSTEMS S.A.S. включват:

  • Доставка и инсталация на 25м стоманена кула, съгласно стандартите на ICAO;
  • Доставка и инсталация на радарен шелтър за оборудване, включително спомагателно оборудване като: UPS, датчици за пожар, пожарогасителна система, система за контрол на достъпа, климатична система и др.;
  •  Доставка и инсталация на дизелови генератори в шелтъра;
  •  Доставка и инсталция на един 11.8м и два 17.4м радоми, включително и съответните стоманени интерфейси;
  • Инсталация на една P+S (S-Band) и две P+S (L-Band) радарни антени;
  • Демонтаж на съществуващите радоми, антени, кабели и радарно оборудване;
  • Проектиране и дизайн, логистика и мениджмънт.