Обратно

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас

НК "Железопътна инфраструктура":

Рехабилитация на железния път с обща разгъната площ от почти 300 км и свързаната с това модернизация на осигурителната техника и сигнализация, за което „Балкантел” ООД е официален подизпълнител на спечелилия консорциум.  В обхвата на договора се включва проектиране, фабрични тестoве (FAT) и доставки, строително монтажни работи, настройки, пробна експлоатация и въвеждане в редовна експлоатация, 2011.

Дейности:

Предвиждат се работи по системите за сигнализация и телекомуникации, свързани с подновяването на железния път по текущите пътища в междугарието  и техните продължения в гарата (главните коловози и стрелките към тях), с цел постигане проектната скорост за движение на влаковете – до 160 км/ч. Това включва подмяна релсовите вериги с броячи на оси, с цел премахване на изолиращите настави при новомонтираните стрелки и релси тип 60. Предлаганата система броячи на оси осигуряват непрекъсната и надеждна информация за състоянието на свободност и заетост на контролираните участъци и подава необходимата изходяща информация към гаровата осигурителна инсталация.

Ще се извърши замяна на стрелковите обръщателни апарати на тези стрелки с нови апарати със завишени технически параметри. Рехабилитацията на съоръженията в зоната на ремонта (обновяване, боядисване и др.) е съпроводена с подмяна на кабелната мрежа (подмяна с нови кабели).

Автоматичните прелезни устройства (АПУ) ще бъдат обновени в съответствие с последните изисквания на Възложителя – подмяна датчиците за задействане на АПУ с броячи на оси и монтиране на шосейни прелезни светофари с трета бяла мигаща светлина.
След преустройството и модернизацията на осигурителната техника (ОТ) ще се повиши съществуващото ниво на безопасност по управление на влаковото движение и то ще бъде приведено в съответствие с европейските норми за надеждност и безопасност.