Обратно

Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационната мрежа в жп участъка София - Карлово

Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационната мрежа в жп участъка София - Карлово

Национална компания "Железопътна инфраструктура":

Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационната мрежа в железопътния участък София - Карлово: подмяна и модернизация на апаратурата и устройствата на осигурителната техника в гарите, междугарията и прелезите, 2010.

Обхват на дейностите:

При изпълнението на конкретните проекти във всяка гара се извършва цялостна подмяна на старите маслени кабели с нови кабели с високи технологични параметри.

Релсовите токови вериги се заменят с броячи на оси, за които във всяка гърловина са монтирани специални кабелни шкафове.

Извършва се монтажа на нови входни и предупредителни сигнали.

Рехабилитацията на съществуващите релейни помещения позволява разполагането на нова апаратура за маршрутно-релейните централизации.
 

За охрана на прелезите в този участък се монтира изцяло нова апаратура отговаряща на европейските изисквания за обезопасяване на прелезите.

Извършва се полагане на нови кабели, монтаж на шосейни сигнали и бариерни механизми, монтаж на предупредителни прелезни сигнали и на кабини за апаратурата.
 

През 2011 г. е извършена рехабилитацията на три гари (Макоцево, Мирково, Световрачене) и на шест прелезни устройства.