Обратно

Изграждане и оборудване на калибровъчна лаборатория към НЦМ

Изграждане и оборудване на калибровъчна лаборатория към НЦМ

Национален център по метрология

Реализиран проект за изграждане и оборудване на калибровъчнa лаборатория ,2002

Проектът включва:

  • Доставка на оборудване за измерване и калибриране на следните величини: постоянен ток, променлив ток, постоянно напрежение, променливо напрежение, съпротивление, мощност, проводимост и температура, с уреди тип Wavetek 4808 и Wavetek 1281;
  • Доставка на преносима еталонна мярка Datron 4950;
  • Доставка на Национален еталон за постоянно напрежение;
  • Доставка и инсталиране на високопрезцизни тампературни вани за лаборатории към НЦМ.