Обратно

Доставка на оборудване за електромагнитна съвместимост

Доставка на оборудване за електромагнитна съвместимост

Министерство на икономиката и енергетиката:

Доставка на оборудване за извършване на изпитвания за оценяване на електромагнитна
Съвместимост (ЕМС) за нуждите на Българския институт по метрология, 2009;

Балкантел извършва доставка, монтаж и инсталация, курсове за обучение на персонала на Електромагнитните лаборатории за проверка на съответствието.