Обратно

Изграждане и оборудване на 24 броя регионални калибровъчни лаборатории

Изграждане и оборудване на 24 броя регионални калибровъчни лаборатории

Държавна агенция за метрология и технически надзор:

Проект за развитие и оборудванне на 24 регионални, калибририращи лаборатории, 2001;

  • Доставка на оборудване за измерване на следните стойности: постоянен ток, променлив ток, постоянно напрежение, алтернативно напрежение, съпротивление, мощност, проводимост и температура.
  • Доставка на  прецизен калибратор Wavetek Datron за калибриране на постоянни и променливи напрежение и ток.
  • Доставка на 15 единици Datron мултиметри и 15 единици Wavetek 9100 прецизни калибратори за оборудване на всички регионални метеорологични лаборатории в национален мащаб. Всички доставки са съобразени с всички национални стандарти;
  • Реализиран проект за доставка на оборудване за специализирана  лаборатория по  електромагнитна съвместимост с 4 броя системи за изпитване на широк клас апаратура;
  • Инсталиране и пускане в действие на система за анализ на фликер Profline 2115;
  • ]Реализиран проект за доставка на GTEM камера за Лабораторията по електромагнитна съвместимост;
  • Реализиран проект за доставка на GPS системи, вълноформиращи генератори и високо прецизни честотомери / калибратори; калибровъчна система за прецизно калибриране на температура.