Обратно

Инструментална система за кацане, комуникационни и метеорологични системи на летище Пловдив

Инструментална система за кацане, комуникационни и метеорологични системи на летище Пловдив

Гражданско летище Пловдив:

Изготвяне и изпълнение на проект за изграждане на инструментална система за кацане ILS, метеорологични системи, комуникационни системи на летище Пловдив-период 2004-2005;

  • Детайлизиран инженерен доклад, включващ топография, конструкция, мощност и окабеляване;
  • Инсталиране на фундаменти, шелтери и специални  помощни конструкции ;
  • Монтаж на  кабели за захранване и телекомуникационни кабели;
  • Монтаж на оборудване.