Обратно

Изпълнение на проект до "под ключ" за изграждане на 15 GHz РРЛ трасе

Изпълнение на проект до "под ключ" за изграждане на 15 GHz РРЛ трасе

Национално управление "Радио и телевизионни станции":

Изпълнение на проект до “под ключ” за изграждане на 15 GHz РРЛ в отсечките: РВД София –Черни връх; Черни връх – Летище София; Летище София – Министерство на Транспорта; Летище София – Бояна; Сливен, Карандила – Върбица; Варна – летище Варна, 1997;

  • Доставка и инсталация на цифрови мултиплексни системи 2х34Mbit/s;
  • Доставка и инсталация на УКВ ЧМ радио-предаватели, филтърплексори, антени;
  • Други.