Обратно

Национална цифрова система за пренос между летищата на глас, данни и навигационна информация за нуждите на РВД

Национална цифрова система за пренос между летищата на глас, данни и навигационна информация за нуждите на РВД

Ръководство въздушното движение - РВД:

Реализиране на проект „до под ключ”  /проектиране, доставка и инсталация/ на
национална цифрова система за пренос между летищата на глас, данни и навигационна
информация за нуждите на РВД, период: 1995-1997;

Дейностите включват:

  • Доставка и инсталация на навигационни системи – ILS, DME, метеорологична система и др.;
  • Изграждане на единна цифрова телекомуникационна система за предаване на навигационна информация, тип PTS за експлоатация на ДП "РВД;
  • Развитие на радиорелейни и далекосъобщителни мрежи за осигуряване дейностите на ДП РВД, включително и инсталация на структурни кабелни системи в отделните станции;
  • Доставка и инсталация на прецизни калибратори, високопрецизни мултимери и спектрални анализатори за изграждане на калибровъчна лаборатория към РВД;
  • Други.