Обратно

Контрол и управление в транспорта

Контрол и управление в транспорта

В сферата на интелигентните транспортни системи, отнасящи се до информационните и комуникационните технологии, прилагани в транспортната инфраструктура, Балкантел партнира с компании производители с най-високо реноме на изделията, по отношение на сигурност, надеждност, издръжливост и експлоатация.

В сферата на транспорта, Балкантел доставя и извършва цялостно проектиране и интеграция на:

  • Системи за осигурителна техника;
  • Системи за сигнализация и телекомуникации;
  • Диспечерска централизация;
  • Интелигентни интегрирани системи за контрол и управление на трафика в градовете (управление на задръствания, зелена вълна, предимство на градския транспорт);